بازدید کنندگان سایت: 808989

بازدید کنندگان امروز: 61

بازدید کنندگان حاضر سایت: 2
صفحه اصلی > ثبت نام دوره رسانه 

ثبت نام دوره رسانه استاد زهادی 

مهلت ثبت نام تا شنبه 3 مرداد ماه سال 94

 


 ثبت نام در دوره رسانه
 نام و نام خانوادگی :
 نام تشکل :
 شماره همراه :
 نام مدرسه :
قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir