بازدید کنندگان سایت: 808999

بازدید کنندگان امروز: 71

بازدید کنندگان حاضر سایت: 3
صفحه اصلی > پایگاه های اطلاع رسانی > نمایندگی مشهد 
سایتهای تشکلهای نمایندگی مشهد

1

2

3

تشکل علمی فرهنگی البرهان

تشکل علمی فرهنگی الجواد فاندیشن

تشکل علمی فرهنگی اوج

شبهات،وهابیت

فرهنگی،اجتماعی،اعتقادی

معارف اسلامی

اردو

اردو،انگليسي،فارسي

اردو

4

5

6

تشکل علمی فرهنگی اوج

تشکل علمی فرهنگی بشارت

تشکل علمی فرهنگی محبان الزهرا

معارف اسلامی

پژوهش های قرآنی

رسانه

اردو

فارسي

اردو ،سندي،انگليسي،فارسي،عربي

7

8

9

تشکل علمی فرهنگی محبان الزهرا

تشکل علمی فرهنگی محبان الزهرا

تشکل علمي فرهنگي اميرالمومنين ع

کودک و نوجوان

مقالات

تاریخ، اخلاق

اردو ،سندي،انگليسي،فارسي،عربي

اردو ،سندي،انگليسي،فارسي،عربي

اردو

10

11

12

تشکل مطالعاتی فرهنگ و رسانه مبین

دانشگاه معارف اهل بیت ع

روحانیون امامیه هرات

رسانه های تصویری،سینما

معارف قرآن و اهل بیت ع

فرهنگی اجتماعی

فارسي

اردو

فارسي

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir