بازدید کنندگان سایت: 808973

بازدید کنندگان امروز: 45

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > سوال از تشکل 

سوال از تشکل

1) منطقه هدف شما کدام است؟

2) چه برنامه‌هایی توسط تشکل در منطقه هدف انجام شده است؟

3) ارزیابی شما از میزان تحقق اهدافتان چگونه است.چرا؟

4) آثار و نتایج فعالیت شما در داخل و خارج از کشور چه بوده است؟

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir