بازدید کنندگان سایت: 808948

بازدید کنندگان امروز: 20

بازدید کنندگان حاضر سایت: 4
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > سوابق اعضاء 

سوابق اعضاء:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد تحصیلی

سمت در تشکل

ملیت

مدرک و رشته تحصیلی

دوره‌های تخصصی طی شده

محل تحصیل

حوزوی

کلاسیک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir