بازدید کنندگان سایت: 808991

بازدید کنندگان امروز: 63

بازدید کنندگان حاضر سایت: 2
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > همایشها و نشستها 
Untitled Page

همایش‌ها و نشست‌ها

ردیف

عنوان نشست

سرفصل‌های مطرح شده

اسامی سخنرانان

نوع جلسه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

تعدادحضار

واحد حمایت کننده

میزان حمایت

داخلی

عمومی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir