بازدید کنندگان سایت: 809888

بازدید کنندگان امروز: 1

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > نشریات و سایتها 
نشريه تشکل

نشریات و سایت

نشریه تشکل:

نام نشریه

زبان نشریه

نوع اتشار

تیراژ

آخرین شماره نشریه

منطقه توزیع

تاریخ انتشار

آدرس دفتر نشریه

نام چاپخانه

آدرس چابخانه

اعضاء اصلی نشریه تشکل:

سمت

نام و نام خانوادگی

کد تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

مدیر مسئول نشریه

ثابت:

همراه:

سردیبر نشریه

ثابت:

همراه:

مدیر اجرایی

ثابت:

همراه:

نماینده تشکل در کشور مقصد

ثابت:

همراه:

نماینده تشکل در کشور مقصد

ثابت:

همراه:

سایت تشکل :

آدرس سایت

زبان سایت

معنی فارسی سایت

موضوع اصلی سایت

تاریخ تاسیس سایت

ویژگی های سایت

نوع سایت

تاریخ ایجاد دامنه

نوع رسانه

دامنه جغرافیایی مخاطبین

آخرین بروزرسانی

سیستم مدیریت محتوا

دوره بروزرسانی

فعالین سایت

سمت

نام و نام خانوادگی

کد تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

مدیر سایت

ثابت:

همراه:

مسئول فنی سایت

ثابت:

همراه:

مسئول محتوی سایت

ثابت:

همراه:

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir