بازدید کنندگان سایت: 808997

بازدید کنندگان امروز: 69

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > ثبت اطلاعات اولیه تشکل 
ثبت انجمن

ثبت تشکلها

نام تشکل

*

سال تاسیس

*

نام مرکز آموزشی

*

تلفن

*

آدرس پستی دفترتشکل

*

نوع تشکل

ملیتی

فراملیتی

زمینه فعالیت

1) قرآنی، حدیثی

2) رسانه‌ای

3) فرهنگی اجتماعی

4)

5)

ملیت

تعداد اعضاء

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

سمت

نام و نام خانوادگی

کد تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

مسئول فعلی تشکل

ثابت:

همراه:

مسئول قبلی تشکل

ثابت:

همراه:

معاون تشکل

ثابت:

همراه:

رابط تشکل

ثابت:

همراه:

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir